UAS Berhasil Selesaikan Doktornya dengan Predikat Cum Laude

UAS Berhasil Selesaikan Doktornya dengan Predikat Cum Laude

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Ustaz Abdul Somad (UAS) akhirnya berhasil menuntaskan pendidikan tingkat doktornya di Oumdurman Islamic University, Sudan, hari ini, Selasa (24/12/2019). UAS menyelesaikan ujian sidang promosi doktornya dengan nilai 'Mumtaz' atau cum laude.

Dikutip dari Republika.co.id, sidang promosi doktor UAS berlangsung di ruang sidang Kantor Lembaga Riset Oumdurman Islamic University tersebut.

Bertindak selaku supervisor adalah Syekh Dr Omar al-Ma'ruf Ali. Sedangkan, penguji dari kalangan eksternal adalah Syaikh Dr Haidar Idrus Ali, selaku Ketua jurusan Hadits di International University of Africa).


Sementara, penguji dari kalangan internal adalah Syekh Dr Iwadh al-Karim Husain Miraf. Dia adalah guru besar Hadits Oumdurman Islamic University.

Judul Disertasi UAS adalah:
????? ???? ???? ????? ?????? ?? ??? ????? ?????????? Kontribusi Hadratussyaikh Muhammad Hasyim Asyari Dalam Penyebaran Hadits di Indonesia.

Dalam akhir ujian tersebut UAS mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Pertama, kepada Drs Rossalis Rusman Adnan, MBA Duta Besar RI di Sudan dan Ibu serta keluarga besar KBRI Khartoum. Kedua, kepada Dr KH Muhammad Afifuddin Dimyathi, Lc., MA yang telah mengirimkan kitab-kitab Hadratussyaikh Muhammad Hasyim Asyari.

Ketiga, kepada Dr Zul Ikromi dan Budi yang telah mengurus pendaftaran ke Sudan. Kempat kepada Ustaz Zulkifli membantu urusan selama di Sudan. Kepada para sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu. "Terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya," tulis UAS.