Golongan Manusia yang Diusir dari Padang Mahsyar

Golongan Manusia yang Diusir dari Padang Mahsyar

Tulisan ini terinspirasi  setelah membaca buku Ayat-ayat Motivasi yang salah satu babnya judul tulisan ini.  Simpulan dari bab ini, ternyata ada beberapa golongan manusia yang ditolak kehadirannya di Padang Mahsyar sehingga mereka harus diusir oleh Allah. Semoga kita tidak termasuk  orang-orang yang diusir ini. Walaupun dinegeri kita sepertinya banyak sekali orang-orang yang akan diusir tersebut, terutama pemimpin dan politisi-politisi.

 

Berikut 10 golongan yang kelak akan diusir dari Padang Mahsyar :


 

Pertama, golongan manusia yang suka mengadu domba. Ketika diusir dari Padang Mahsyar itu wujud mereka berubah menjadi kera. Oleh sebab itu jangan lah suka mengadu domba apalagi sesama muslim.

 

Kedua, manusia yang suka mengkonsumsi makanan haram. Ketika diusir wujud mereka berupa Khinzir. Maka jauhilah segala makanan yang diharamkan Allah.

 

Ketiga, golongan manusia yang suka berdusta dan bersilat lidah. Kelak di Padang Mahsyar mereka  akan berada dalam keadaan berupa kaki terbalik, kakinya diatas dan kepalanya dibawah. Hati2lah politisi yang suka berjanji-janji dan berkata seenaknya,  minus kualitas dan tanpa rasa malu.

 

Keempat, golongan manusia yang suka ria dan sombong. Mereka ditolak dan diusir dalam keadaan bisu dan tidak punya akal.

 

Kelima, manusia yang lidah dan perilakunya pecah kongsi (bertolak belakang). Kelak di Padang Mahsyar mereka akan berwujud yang mengunyah lidahnya sendiri dimana lidahnya terjulur sampai ke dadanya. Tak hanya itu, dari mulutnya keluar nanah yang bauk dan menjijikkan.

 

Keenam, manusia yang mendukung pemimpin yang tidak jujur. Kelak di Padang Mahsyar mereka diusir dalam keadaan tubuhnya disalib dipohon kurma dalam neraka. Golongan ini diyakini banyak dinegeri kita, hati-hatilah.

 

Ketujuh, manusia yang senang mengganggu  ketentraman orang lain , baik dari mulutnya maupun perilakunya. Mereka akan diusir dalam keadaan tangan dan kakinya terpotong. Semoga para politisi berhati-hati, jangan hoby menyakiti orang lain.

 

Kedelapan,  golongan orang yang curang dalam menetapkan hukum. Kelak akan diusir dalam keadaan kedua matanya buta. Makanya jika posisi anda sebagai penegak hukum seharusnya berlaku adil.

 

Kesembilan, golongan orang yang ketika didunia senang melampiaskan hawa nafsu syahwat dan menolak menunaikan perkara wajib (salat, puasa, zakat, dst) kelak di Padang Mahsyar tubuhnya busuk melebihi bau bangkai.

 

Kesepuluh, manusia yang syirik kepada Allah. Kelak mereka akan dikumpulkan dalam keadaan memakai pakaian besi yang panasnya luar biasa.

 

Itulah 10  golongan manusia yang akan diusir di Padang Mahsyar nanti. Kita tahu Padang Mahsyar adalah sebuah tanah berpasir putih yang sangan luas dan datar, dimana tak terlihat dataran tinggi maupun rendah. Semua manuasia akan dikumpulkan untuk dihitung segala amal perbuatannya. Pengumpulan manusia di Padang Mahsyar ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

 

“Dan ingatlah hari ketika Kami kumpulkan dari pada setiap umat, segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami yakni mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok” (QS. An-Naml : 83).

 

Semoga ayat ini menjadi renungan kita sekaligus jauh dari golongan orang-orang yang diusir dari  Padang Mahsyar  kelak. Alangkah indahnya tulisan ini dibaca oleh para pemimpin dan politisi-politisi.*

 

 

IQBAL ALI

Ketua Dewan Pembina IKMR Prov. Riau dan Mubalig IKMI