Kepada Siapa Setan Datang

Kepada Siapa Setan Datang

Oleh: Prof Dr Alaiddin Koto, MA

Dalam kitab suci Allah berfirman
Para pendusta kesukaan setan
Ia datang membawa pesan
Berita yang dibuat dari kedustaan

Agar pendusta mengatakan
Yang mereka sendiri tidak lakukan
Bacalah itu dalam al-Quran
Surat dua puluh enam pasti ditemukan


Di surat itu Allah berpesan
Jauhi pendusta sebagai teman
Bila terlanjur telah berkawan
Jadilah sebagai pemberi peringatan

Itu juga peringatan Tuhan
Tugasmu sebatas mengingatkan
Bila si pendusta tidak berkenan
Janganlah engkau  ikut-ikutan

Carilah cara untuk menghentikan
Agar si pendusta tidak meneruskan perbuatan
Tapi tidak dengan kekerasan

Berlemah lembut menyampaikan pesan
Berhati kasar bertolak-tolakan
Kebenaran kan dianggap sebagai ancaman
Si pendusta akan beri perlawan
Akhirnya semua jadi berantakan

Bila itu yang kejadian
Sampailah juga maksud setan
Buat manusia bermusuh-musuhan
Negeri yang aman kan hancur-hancuran

*Penulis adalah Ketua ICMI Riau dan Ketua Perti RiauTags Budaya